Mobbning – Inte hos oss väl?

 

Om föreläsningen Mobbning – Inte hos väl?

Mobbning hör inte hemma på en arbetsplats, men tyvärr förekommer det på många ställen. Vi blandar fakta med talande exempel ur vardagen och inspirerar alla deltagare att komma till tals.

Vi samtalar om hur vi vill ha det på jobbet, vilka beteenden som är ok och inte ok.  Gruppen får tillsammans sätta konkreta mål för hur de vill ha det tillsammans och planera hur de ska ta sig dit. Vi pratar också om hur vi kan förebygga mobbning.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

För mer information ring eller maila:

Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40
eller maria@mariafs.se