Trivas, må bra och prestera!

Vad kul att just du hittade hit!

Bloggen, trivas, må bra och prestera!

Bloggen Trivas, må bra och prestera handlar om arbetsmiljö och hur vi skapar friska arbetsplatser. Den skrivs av Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB och Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB och

På gång!

Blir du nyfiken på Saras Lindbergs och Maria Flanagans Sundqvists öppna föreläsningar, kurser eller utbildningar?

Välkommen att läsa mer!

Mara Flanagan Sundqvist & Sara Lindberg