Konsten att se vår arbetsmiljö som vårt gemensamma ansvar

 

Om föreläsningen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om hur vi ska minska risken för ohälsa kopplat till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi har ett populärt och uppskattat upplägg som riktar sig till hela arbetsplatser som leder till att alla får kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inspireras till att bidra.

På ett lättsamt sätt förklarar vi innebörden av föreskrifterna. Vi blandar fakta med talande exempel ur vardagen.

Vi pratar om vårt gemensamma ansvar för att skapa en frisk arbetsplats, där människor trivs, mår bra och presterar.

Vi berör ämnen som:

  • arbetsglädje
  • det egna ansvaret
  • den tysta massan
  • förhållningssätt
  • med mera.

Vårt mål är att alla ska gå från föreläsningen med känslan att ”arbetsmiljö, det är ju jag”.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist & Sara Lindberg

För mer information ring eller maila:

Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40
eller maria@mariafs.se