Här presenteras Maria Flanagan Sundqvist AB:s föreläsningar

Vi kommer gärna till din arbetsplats med någon av våra föreläsningar.

Föreläsningarna vi erbjuder är:

Här finns en stor möjlighet till anpassning utifrån just era behov.

Vi kan till exempel komma med enbart föreläsningen eller inleda med föreläsningen och sen jobba vidare med frågorna i en workshop.

För mer information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på Telefon: 0708-91 84 40 eller via mail: maria@mariafs.se

Maria Flanagan Sundqvist & Sara Lindberg