Konsten att våga bryta tystnaden

 

Om föreläsningen

Fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår.

Vi vill med den här föreläsningen skapa en medvetenhet om att kränkande särbehandling förekommer i arbetslivet. Vi vill beröra men också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man kan arbeta för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi hoppas att vi genom föreläsningen kan inspirera dig till att ta tag i det viktiga förebyggande arbetet och att våga bryta tystnaden.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

För mer information ring eller maila:

Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40
eller maria@mariafs.se