Handledning

Handledning har visat sig vara ett kraftfullt instrument för en god psykosocial arbetsmiljö, och fungerar förebyggande när det gäller stressrelaterade yrkesskador. Ett sätt att behålla engagerad och kunnig personal kan därför vara att erbjuda den handledning.

När vårt arbete till stor del bygger på möten mellan människor behövs utrymme för reflektion och samtal. Här kan handledning vara ett naturligt arbetsredskap. Genom att var och en får möjlighet att fundera över sitt eget sätt att fungera i arbete, har handledningen en personlighetsutvecklande funktion, samtidigt som individen ges möjlighet till nya insikter om det komplicerade samspelet mellan människor.

Det kan också ses som en slags kvalitetssäkring då deltagarna får utrymme att fundera över innehållet i det arbete som utförs och därmed öka sin  möjlighet att komma till insikt om sådant som eventuellt behöver förändras eller utvecklas.

Då handledningen bygger på en inlärningsprocess  är den ett unikt redskap i dina medarbetares kompetensutveckling som tar sin utgångspunkt i den enskilda deltagarens erfarenhet, behov och förutsättningar.

Ibland är individuell handledning att föredra framför grupphandledning.

Hör av dig till Maria Flanagan Sundqvist på tel 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se om du vill veta mer.

Om du vill veta mer, kontakta Maria Flanagan Sundqvist

Telefon: 0708-91 84 40
Mail: maria@mariafs.se