God Arbetsmiljö index – GAI (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

Uppfyller ni kraven i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4?Organisatorisk och social arbetsmiljö

Maria Flanagan Sundqvist AB och Friska Arbetsplatser AB  har i samarbete med Alice Survey AB tagit fram en enkät som belyser frisk- och riskfaktorer utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med de arbetsmiljöfrågorna.

Enkäten genomförs i samarbete med Alice Survey AB och Friska Arbetsplatser AB

För mer information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på telefon 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se