Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Jag arbetar med individ-och grupputveckling på olika sätt och jag har lång och bred erfarenhet av möten med människor. Jag är utbildad pedagog och även utbildad handledare vid St Lucas i Uppsala. Jag är också certifierad sorgbearbetare vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Under de senaste åren har jag utvecklat ett fantastiskt samarbete med Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser AB. Vi arbetar tillsammans med föreläsningar, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Sara arbetar som arbetsmiljökonsult och tillsammans är vi ett inspirerande team när det gäller att skapa lust i arbetsmiljöarbetet. Vi har också skrivit två böcker tillsammans.