Grundkurs i arbetsmiljö

Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder, i samarbete med Friska Arbetsplatser AB, en grundkurs i arbetsmiljö.

Målgrupp:

Chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud.

Om kursen:

I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Grundkurs i arbetsmiljöMålet med kursen är att deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Kursen pågår två dagar

Vi blandar teori med praktiska övningar, både i grupp och individuellt. Vi använder många praktiska exempel, utifrån både kursledarnas och deltagarnas erfarenheter.

Vi tar upp ämnen såsom:

  • Vad är arbetsmiljö? Vad är hälsa?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet

Kurslitteratur:

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Sara Lindberg & Maria Flanagan Sundqvist

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se

Sagt av tidigare deltagare

”Det här är den bästa kurs jag någonsin deltagit i.”

”Positiv, informativt, glädje, möjligheter”

”Kursen har inspirerat mig till ett nytt tänkesätt.”

”Jag är så himla motiverad att jobba vidare med arbetsmiljön!”

”Kursledarna är fantastiska inspiratörer och informatörer.”