Utbildning om kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) visar tydligt att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser och att det är ett lika viktigt arbetsmiljöområde att jobba med som något annat.

Den här utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om vad kränkande särbehandling innebär, hur det går att förebygga och vad vi kan göra om det trots allt förekommer på vår arbetsplats. Utbildningen ger praktiska redskap för det här arbetet. Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska känna sig trygga i att arbeta mot kränkande särbehandling.

Vi jobbar också med grupper för att förebygga och komma till rätta med kränkande särbehandling. Läs mer här.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se