Arbetsmiljö i praktiken

Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder, i samarbete med Friska Arbetsplatser AB, en arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling.

Om utbildningen Arbetsmiljö i praktiken:

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!
Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och HR.

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken innehåller:

  • Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats
  • Risker och möjligheter i arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa i praktiken
  • Våga bryta tystnaden

Kurslitteratur:

Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö
Våga bryta tystnaden – En bok om kränkande särbehandling

Omfattning

Utbildningen är en dag.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Sara Lindberg & Maria Flanagan Sundqvist

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se