Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats

Välkommen till nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.

I det här nätverket får du möjlighet att inspireras och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med likande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Vi som står bakom Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats

Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats är ett samarbete mellan Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist AB.

Målgrupp

Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats är för chefer, ledare, HR-ansvariga och andra som vill utveckla friska arbetsplatser.

Upplägg

Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats träffas i Nässjö tre halvdagar per år.

Under träffarna kommer vi att få ta del av intressanta föreläsningar med aktuella ämnen. Någon av deltagarna får berätta om sitt pågående arbete med att skapa en frisk arbetsplats. Vi kommer också att ha tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner. Gemensam lunch.

Ledare för nätverket

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB.
Sara Lindberg,

Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Sara Lindberg & Maria Flanagan Sundqvist

Anmälan och information

För intresseanmälan och information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.