Här presenteras aktuella öppna föreläsningar,kurser, utbildningar och andra aktiviteter som Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder

28 februari – 1 mars 2019. Grundkurs i arbetsmiljö, Nässjö.

2 dagars grundkurs i arbetsmiljö
Maria Flanagan Sundqvist AB håller håller i samarbete med Friska Arbetsplatser AB en grundkurs i arbetsmiljö i Nässjö den 28 februari – 1 mars 2019

Målgrupp
Chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud.

Om kursen
I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målet med kursen är att deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöutbildningar
Vi blandar teori med praktiska övningar, både i grupp och individuellt. Vi använder många praktiska exempel, utifrån både kursledarnas och deltagarnas erfarenheter.

  • Vi tar upp ämnen såsom
  • Vad är arbetsmiljö? Vad är hälsa?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet

Tid och plats:
28 februari – 1 mars 2019. Kl. 08.30-16.00. Nässjö Näringsliv, Karlagatan 3 i Nässjö.

Pris:
5 800 ex moms

Anmälan och information
Anmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se

14 mars 2019,

14 mars 2019. Mobbning – Inte hos oss väl? Föreläsning under Nuvabs inspirationsdag ”Så skapas attraktiva arbetsplatser” i Vetlanda. Läs mer här.

23-24 maj, Hållbart ledarskap i städbranschen, kryssning.

Läs mer här!