Här presenteras aktuella öppna föreläsningar,kurser, utbildningar och andra aktiviteter som Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder

2 dagars grundkurs i arbetsmiljö

17-18 maj 2018 i Nässjö.

Maria Flanagan Sundqvist AB håller i samarbete med Friska Arbetsplatser AB en grundkurs i arbetsmiljö i Nässjö den 17-18 maj 2018

Målgrupp
Chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud.

Om kursen
I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.
Målet med kursen är att deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Vi blandar teori med praktiska övningar, både i grupp och individuellt. Vi använder många praktiska exempel, utifrån både kursledarnas och deltagarnas erfarenheter.

Vad är arbetsmiljö? Vad är hälsa?

  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Lagar, regler, avtal och föreskrifter relevanta för arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kunskap om mig själv
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvit AB.
Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB

Tid och plats:  17-18 maj 2018 i Nässjö. Lokal meddelas senare,

Pris:  5 800 ex moms

Anmälan:

Maria Flanagan Sundqvist på telefon :0708-91 84 40 eller mail: maria@mariafs.se 
Anmälan är bindande.

Sagt av tidigare deltagare

”Det här är den bästa kurs jag någonsin deltagit i.”

”Positiv, informativt, glädje, möjligheter”

”Kursen har inspirerat mig till ett nytt tänkesätt.”

”Jag är så himla motiverad att jobba vidare med arbetsmiljön!”

”Kursledarna är fantastiska inspiratörer och informatörer.”