Maria Flanagan Sundqvist erbjuder tjänster både på individ- och gruppnivå, som till exempel samtal, handledning och sorgbearbetning.

Läs mer på respektive sida: