Beställ böckerna!

Våga bryta tystnaden, Arbetsglädje och Nyckel till framgång!

Böckerna Våga bryta tystnaden, Nyckel till framgång och Arbetsglädje!

Här presenteras de böcker som Maria Flanagan Sundqvist AB och Friska Arbetsplatser AB har gett ut. De böckerna är Våga bryta tystnaden – En bok om kränkande särbehandling, Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö, samt Arbetsglädje – En väg till att trivas, må bra och prestera.

Alla böckerna är skrivna av Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg.

Beställ boken Våga bryta tystnaden! 

Våga bryta tystnaden

En bok om kränkande särbehandling

Fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår.

Vi vill med den här boken skapa en medvetenhet om att kränkande särbehandling förekommer i arbetslivet. Vi vill beröra dig som läser, men också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man kan arbeta för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi vill helt enkelt bryta tystnaden och önskar att du som läsare också gör det.

I boken får du möta Daniel, Lena och Olga som delar med sig av sina egna upplevelser av kränkande särbehandling. Du får också möta Anna och Kent som jobbar aktivt på sina arbetsplatser med att förebygga kränkande särbehandling. Deras upplevelser och erfarenheter blandas med våra tankar om det förebyggande arbetet. Vi hoppas att vi genom boken kan inspirera dig till att ta tag i det viktiga förebyggande arbetet och att våga bryta tystnaden.

Beställ boken Arbetsglädje!

Arbetsglädje

En väg till att trivas, må bra och prestera

Vi, Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist, medverkar genom våra arbeten till att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Under den tid vi har samarbetat har arbetsglädje blivit ett centralt begrepp som vi ideligen återkommer till. Är det då så viktigt med arbetsglädje? Ja, det tycker vi och det är också det vi vill visa med den här boken.

Vi hoppas att du ska dela vår passion för arbetsglädje och att den här boken kommer att tydliggöra än mer hur viktigt där är att vi mår bra och känner glädje i våra arbeten. Vi vill inspirera dig att själv bidra till arbetsglädjen.

Beställ boken Nyckel till framgång! 

Nyckel till framgång

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Många gånger när vi ska starta upp en arbetsmiljöutbildning möts vi av suckar och ett kroppsspråk som inte visar på glädje precis. Efter några dagar tillsammans med oss brukar det alltid vända och våra deltagare går därifrån med lust och inspiration till att börja arbeta med arbetsmiljön. Naturligtvis handlar det om lagar och föreskrifter men om så mycket mer och det vill vi visa här. Och behöver det verkligen vara så tråkigt och så svårt?

Det här är en handbok kring arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att jobba aktivt med arbetsmiljön. Vi ser det som en nyckel till framgång!