En frisk arbetsplats fyll med arbetsglädje

En arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling

Den 10 november 2020 arrangerar Nuvab näringsutveckling i Vetlanda AB utbildningen En frisk arbetsplats fylld med arbetsglädje, en arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling. Utbildningen genomförs av Maria Flanagan Sundqvist AB i samarbete med Friska Arbetsplatser AB.

Om utbildningen

Den här utbildningen bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!

Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar så som positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att ta tag i resten.

Innehåll:

  • Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats
  • Risker och möjligheter i arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa i praktiken
  • Våga bryta tystnaden

Läs mer om utbildningen den 10 november här.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist,
individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult,
Friska Arbetsplatser AB

Tid och plats:

Onsdag 10 november kl. 9.00-16.00, Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn

Anmälan:

Anmälan till Nuvab via anmälningsformuläret.