Fortsättning arbetsmiljö

Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder, i samarbete med Friska Arbetsplatser AB, en fortsättningskurs i arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud.

Om kursen

Målet med kursen är att deltagaren får lusten och kunskapen till att utveckla arbetsmiljöarbetet ytterligare.

Kursen innehåller både repetition från grundkursen och fördjupning.

Kursen pågår två dagar. Vi blandar teori med praktiska övningar, både i grupp och individuellt. Vi använder många praktiska exempel, utifrån både kursledarnas och deltagarnas erfarenheter.

Innehåll:

  • Uppföljning av de utvecklingsplaner för arbetsmiljöarbetet som deltagarna gjorde under grundkursen.
  • Psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer relevanta för deltagarna arbetsplatser.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • Kommunikation

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se