Organisatorisk & social arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – Ett krav eller en möjlighet?

Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder, i samarbete med Friska Arbetsplatser AB en kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om kursen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. De fokuserar på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Den här kursen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av de nya föreskrifterna och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygg i arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi gör föreskrifterna levande och använder oss av exempel utifrån både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Innehåll

  • Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?
  • Kommunikationens betydelse för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kursledare

Maria Flanagan Sundqvist
Idivid- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvit AB.

Sara Lindberg,
Arbetsmiljökonsult
Friska Arbetsplatser AB

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se

Sagt av tidigare deltagare:

”Väldigt bra upplägg.”

”Det var bra att vi fick vara med i diskussioner och tänka själva utifrån vår organisation.”

”Kursledarna visa stor kunnighet och engagemang.”