Kurs i självledarskap

Maria Flanagan Sundqvist AB erbjuder, i samarbete med Friska Arbetsplatser AB, en grundkurs i arbetsmiljö.

Om vår kurs i självledarskap

Funderar du ibland på varför du känner dig stressad, är känslig för kritik, lätt fokuserar på dina negativa sidor, är rädd för att misslyckas eller ställer alldeles för höga krav på dig själv? Den här dagen är för dig!

Tillsammans kickar vi igång arbetet med att öka din självkännedom så att du därigenom kan bli ditt absolut bästa jag. Kursen ger dig verktyg till att stärka din självkänsla och ditt självförtroende och du kommer att bli bättre på att hantera stress, oro och rädslor.

Vår kurs i självledarskap genomförs som en dag för blandade grupper eller företagsanpassade dagar.

Kursledare

Sara Lindberg

Arbetsmiljökonsult,

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist,

individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB.

Tid och plats

Tisdag 12 januari 2020 kl. 9.00-16.00 i Nässjö.

Pris

3 500 kr exkl. moms per deltagare.

Anmälan

Anmälan till maria@mariafs.se.
Max 12 deltagare per grupp.