Samtal

Idag är människor mer medvetna om möjligheten att skapa positiva livsförändringar med hjälp av samtal. Genom samtal kan du skaffa dig kunskap om dig själv och andra och på så sätt komma vidare och hitta redskap för positiva förändringar.

Jag har egen mottagning i Nässjö där jag tar emot enskilt eller i par. Jag arbetar också med föräldrastöd med möjlighet att stärka föräldrarollen.

Hör av dig till mig på tel 0708-91 84 40 eller maria@mariafs.se om du vill veta mer.